Smart Visions for UAV’s Drones

Drones kunnen worden uitgerust met speciale camera’s en worden ingezet om inspecties uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld windmolens of brandhaarden. NHL Hogeschool doet met twaalf deelnemende mkb-bedrijven en drie kennisinstellingen onderzoek naar het volledig geautomatiseerd laten vliegen van drones. Met speciale hardware zijn de volgende stappen mogelijk geworden in de kennisontwikkeling op het terrein van Deep Learning, een veelbelovende datasciencetechniek. Concreet heeft het onderzoeksproject geleid tot potentiële nieuwe innovatieve toepassingen in vier verschillende sectoren: de precisielandbouw, de waterbeheersector, de duurzame energiesector en de brandweer. Met de uitkomsten wordt een bijdrage geleverd aan kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en/of vergroting van veiligheid.

De jury roemt het winnende onderzoek om de brede opzet waarmee innovaties in vier verschillende sectoren worden gerealiseerd. Het onderzoek wordt daarbij volledig gestuurd door de vragen die de marktpartijen hebben. “Een uitgelezen voorbeeld van een goed en innovatief praktijkgericht onderzoek, niet in de minste plaats vanwege de grote studentenbetrokkenheid”, aldus de jury.

Privacy | Disclaimer | © Anavita